ماشین هفته - ۶۴۵

26 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی تویوتا سوپرای کاملا جدید ، نکاتی درباره شمع ماشین، دیدار از چندین اتومبیل افسانه ای و مقایسه شاسی بلندهای کوچک بازار