ماشین هفته - ۶۴۲

05 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی پنج خودروی برقی سال ۲۰۱۹ ، نکاتی درباره جریان هوا در موتور ماشین، گزارشی در مورد شخصی سازی ماشین ها و بررسی تویوتا «رو-4» جدید