ماشین هفته - ۶۴۱

29 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جوایز بهترین ماشین های سال ۲۰۱۹ به انتخاب رانندگان ماشین هفته، نکاتی درباره افزایش طول عمر موتور ماشین، و بررسی تویوتا «سوپرا»ی کاملا جدید