ماشین هفته - ۶۳۹

08 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نگاهی به آکورا "ام دی اکس اِی-اسپک" ۲۰۱۹، توصیه هایی در مورد پاک کردن زنگ زدگی ماشین، گزارشی در مورد ماشین های خودران و بررسی مرسدس بنز «سی ال اس» ۲۰۱۹