ماشین هفته - ۶۳۸

15 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به هوندا "پاسپورت" ۲۰۱۹، توصیه هایی در مورد نگهداری از ماشین های برقی، گزارشی در مورد ماشین های مناسب برای سگ های خانگی و بررسی کیا «سول» ۲۰۱۹