ماشین هفته - ۶۳۶

25 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجموعه ای متنوع از تازه های فن آوری، صنعت و عمران در آمریکا.