ماشین هفته - ۶۳۵

18 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به جیپ "گلادیاتور" ۲۰۱۹، توصیه هایی در مورد پمپ سوخت ماشین، گزارشی در مورد تنها دانشگاه آمریکا که رشته "فن آوری ترمیمی" دارد و بررسی کیا "نیرُ" برقی ۲۰۱۹