ماشین هفته - ۶۲۸

31 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی ب. ام. و. «ام-۲» ۲۰۱۹، توصیه هایی در مورد ترمز ماشین، گزارشی از یک آموزشگاه رانندگی اتومبیل های مسابقه ای و بررسی ولوو «اس-۶۰» ۲۰۱۹