ماشین هفته - ۶۲۳

27 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعلام برندگان بهترین ماشین سال ۲۰۱۹ به انتخاب رانندگان ماشین هفته، نکاتی در مورد تمیز کردن دقیق اتومبیل و گزارشی در مورد آخرین فن آوری های خودروهای آینده.