ماشین هفته - ۶۲۲

20 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مروری بر نمایشگاه بین المللی اتومبیل آمریکای شمالی ۲۰۱۹، نکاتی در مورد تعمیر سرخود اتومبیل، گزارشی در مورد ششمین «مسابقه تجدید دیدار پورشه» و بررسی آئودی «آر. اس. ۳» ۲۰۱۹.