ماشین هفته - ۶۲۱

13 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی سوبارو«فورِستر» ۲۰۱۹، نکاتی در مورد قطعات اتومبیل های جدید، گزارشی درباره مرکوری «کوگر» ۱۹۶۸ و بررسی ب. ام. و. «ام.۵» ۲۰۱۹.