ماشین هفته - ۶۲۰

06 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی فورد «رنجر» ۲۰۱۹، نکاتی در مورد دوربین های ایمنی اتومبیل، گزارشی در مورد یک اتومبیل کورسی مخصوص و بررسی نیسان «کیکس» ۲۰۱۹.