ماشین هفته - ۶۱۹

28 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی ب. ام. و.«اکس۴» ۲۰۱۹، نکاتی در مورد استفاده از تکنولوژی جدید در اتومبیل های قدیمی، گزارشی در مورد گسترش جایگاه های سوخت جایگزین در آمریکا و رقابت میان چهار شاسی بلند برتر سال ۲۰۱۹