ماشین هفته - ۶۱۸

21 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی نیسان «لیف» ۲۰۱۹، نکاتی در مورد زنگ زدگی در ماشین، گزارشی از مسابقه موتورسیکلت های استرگیس و بررسی ب. ام. و. «اکس ۲» ۲۰۱۹.