ماشین هفته - ۶۱۷

14 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی سوبارو «دبلیو. آر. اکس. –اس. آر. تی.» تیپ «آر. ای.»، نکاتی در مورد لاستیک ماشین، گزارشی در مورد مسائل ایمنی در سوخت های جایگزین و بررسی آکورای «آر. دی. اکس.» ۲۰۱۹.