ماشین هفته - ۶۱۵

30 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی نیسان «آلتیما» ۲۰۱۹، توصيه‌هائی در مورد ابزار کار و ویژگی های ایمنی، گزارشی از یک جشنواره ماشین های کلاسیک و بررسی هوندا «اینسایت» ۲۰۱۹.