ماشین هفته - ۶۱۲

09 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی «جی ام سیررا» ۲۰۱۹، توصیه هایی برای مراقبت از کولر ماشین، گزارشی از مسابقات «ام پکت» و بررسی «فراری ۸۱۲ سوپرفست» ۲۰۱۹