ماشین هفته - ۶۰۹

15 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بررسی بنتلی «کنتینانتال جی. تی.» ۲۰۱۹، استفاده از حس بویایی برای عیب یابی اتومبیل، گزارشی در مورد موتورسیکلت هوندا گلدوینگ ۲۰۱۹ و بررسی هیوندا «ولاستر» ۲۰۱۹