ماشین هفته - ۶۰۶

17 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقایسه چهار شاسی بلند کوچک سال ۲۰۱۸، نکاتی در مورد اتصال به اینترنت در اتومبیل، گزارشی در مورد گسترش ایستگاه های سوخت جایگزین در بزرگراه های آمریکا و بررسی مرسدس بنز جی. ال. سی. ۳۵۰ - ئی