ماشین هفته - ۴۶۹

23 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بررسی هیوندا «پَلِسِید» جدید ، چند نکته در مورد مراقبت های جزئی از ماشین، گزارشی در مورد آموزش حفظ و نگهداری ماشین های کلاسیک و بررسی جیپ «گلادیاتور» ۲۰۲۰