وزارت کشور: مسمومیت زائران عربستانی از روی ناآگاهی رخ داده است

20 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران می گوید مسمومیت زائران عربستانی در مشهد عمدی نبوده و سهل انگاری از روی ناآگاهی سبب آن شده است.