نگاهی به انتخاب مرضیه افخم به عنوان نخستین سفیر زن ایران

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اولین زن بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد. با انتخاب و تأئید مقامهای دولتی و حکومتی مرضیه افخم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی کار خود را از مالزی شروع خواهد کرد. گزارش گیتا آرین