۲۳ روز اعتصاب غذا؛ وضع جسمی مریم نقاش زرگران نگران کننده گزارش شده است

09 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت جسمی مریم ( نسیم ) نقاش زرگران نوکیش مسیحی زندانی در ایران پس از گذشت بیست و سه روز از اعتصاب غذایش نگران کننده گزارش شده است. او در اعتراض به نگهداری اش در زندان با وجود بیماری اعتصاب غذا کرده است.