حال مریم نقاش زرگران در زندان ایران وخیم گزارش شده

15 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای مختلف ایران دست به اعتصاب غذا زده اند. به گزارش گروههای مدافع حقوق بشر وضعیت برخی از این زندانیان از جمله مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی وخیم گزارش شده است. گزارش کوروش صحتی