کمپین مریم؛ راهی برای آگاهی بخشی درباره سرطان

04 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این روزها در فضای مجازی در آمریکا، کمپینی به نام "مریم" اذهان بسیاری را در گوشه و کنارِ جهان بخود جلب کرده است. بسیاری از کاربران حتی عکس های پروفایل خود را با تصاویری عوض کرده اند که برچسب مریم دارد.گزارش شپول عباسی