مارلین دیتریش ستاره هالیوود سوژه موزه ملی پرتره آمریکا

19 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه ملی پرتره آمریکا مارلین دیتریش ستاره هالیوود را سوژه نمایشگاه جدیدی قرار داده است. در گزارش بعدی به این نمایشگاه میرویم تا به اهمیت این چهره سینمایی بپردازیم که البته به پرده سینما محدود نمی شود.