مارکز و رئالیسم جادویی

17 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منیرو روانی‌پور، نویسنده؛ و هوشنگ اسدی، مترجم و نویسنده؛ در پاسخ به پرسش های سيامک دهقانپور مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا نظرات خود را پيرامون رئاليسم جادويی و ميراث گابريل گارسيا مارکز بيان کردند.