اثر سقوط قیمت نفت بر اقتصاد کشورها

10 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوشنبه، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در بازارهای آسیا دو دلار دیگر کاهش یافت و به شصت و هشت دلار و پنجاه و چهار سنت رسید.سقوط قیمت نفت که از پنج ماه پیش شروع شد، در پنج سال گذشته بیسابقه بوده، و با کاهش فعالیت های صنعتی در چین و اتحادیه اروپا مقارن شده است.