مصرف پزشکی ماری جوانا در دولت ترامپ هم شانسی برای دریافت بودجه فدرال ندارد

06 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقدامات و تلاش هايی که از سالها پيش برای قانونی شدن استفاده از ماری جوآنا در آمريکا ادامه داشته، هنوز راه به جايی نبرده است. دولت اوباما هرگز حاضر نشد بودجۀ فدرال برای مصرف پزشکی آن اختصاص دهد و به نظر می رسد اين تلاش ها در دولت کنونی هم شانسی برای پيروزی نخواهد داشت.