عوارض ناشی از مصرف حشیش به نسل بعدی منتقل می شود

08 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در استرالیا نشان داده است که مصرف ماری جوآنا، موجب دگرگونی در توالی ژن ها و انتقال ارثی آن می شود. ماری جوانا و حشیش، پر مصرف ترین ماده روانگردان در جهان است و پژوهشگران استرالیایی می گویند، گزارش شیده رضایی