مصرف پزشکی ماری‌جوانا در ۲۸ ایالت آزاد؛ از نظر دولت فدرال غیرقانونی

03 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که ماری جوانا برای مصارف پزشکی یا حتی سرگرمی در ۲۸ ایالت آمریکا آزاد شده است مصرف این گیاه مخدر هنوز تحت قوانین فدرال غیر قانونی است.