ماری هارف: در صورت توافق اتمی مردم ایران از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند خواهند شد

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ماری هارف که همراه هیئت آمریکا در وین بسر می‌برد، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تاکید کرد تحریم‌ها برای آوردن ایران به پای میز وضع شدند، و نه تحت فشار گذاشتن مردم ایران.