شورای امنیت رسما آنتونیو گوترس را برای دبیرکلی سازمان ملل معرفی کرد؛ رای‌گیری تشریفاتی هفته آینده

15 مهر 1395