دومین گزارش سازمان ملل از زمان اجرای برجام: ایران پایبند است

30 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل گزارشی در خصوص اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان توافق بین المللی هسته ای با ایران به شورای امنیت ارائه کرده است. این دومین گزارش در یک سال گذشته در این زمینه بود.