راهپیمایی معترضان به نژادپرستی از شارلوتزویل تا واشنگتن

16 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند هفته پس از درگیری های خشونت بار میان برتری طلبان سفید پوست و مخالف آنها در شهر شارلوتزویل گروهی از مخالفان نژاد پرستی و برتری طلبان سفید پوست، از این شهر ایالت ویرجنیا تا شهر واشنگتن راهپیمایی کردند.