آيا به دليل لغو تحريم‌ها موقعيت چين در بازار ايران تغير خواهد کرد؟

03 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در حالی صورت گرفت که منافع چین در خاورمیانه در معرض تحولات جدیدی قرار گرفته است.از یک سو انتظار می‌رود با توافق اتمی بازار ایران به روی سرمایه‌های بین المللی باز شود و انحصار چین به چالش کشیده شود، و از سوی دیگر حضور اقلیت مسلمان چین در داعش،موجب نگرانی پکن شده است.