مانور نظامی آمریکا و فیلیپین آغاز شد

15 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این رزمآیش نظامی هر سال در جنوب شرقی آسیا برگزار می شود، و هدف از آن سنجش آمادگی نیروهای نظامی دو کشور در عملیات مشترک است. تعدادی از معترضان فیلیپینی نیز در برابر ساختمان محل دیدار مقام های آمریکائی و فیلی پینی در مانیل تظاهرات کردند. گزارش از حسن سر بخشیان.