موهوم بودن جهانی کردن انقلاب

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

منصور فرهنگ - نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد: رهبران انقلاب ایران همانند انقلاب های کوبا، چین و روسیه خواهان صدور انقلاب به جهان و ساخت انسان بزرگ در داخل بودند؛ اما با گذشت زمان موهوم بودن این رویا برای آنان روشن شد.