توهم توافق بهتر

18 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منصور فرهنگ، سفیرپیشین ایران در سازمان ملل متحد: طرح «توافق بهتر» تنها زمانی مطرح خواهد شد که فرضیه حمله نظامی با یک میلیون سرباز به ایران را مطرح کنیم و مدافعان «توافق بهتر» می دانند ۷۵درصد آمریکاییان با جنگ مخالفند؛ بنابراین با طرح فرضیه توافق بهتر به مخالفت با توافق برخاسته اند.