گفتگو با منصور فرهنگ درباره چالش های آقای ترامپ

16 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای بررسی بیشتر چالش رئیس جمهوری منتخب و دیپلماسی بین المللی از منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتن، دعوت کردیم تا این مسئله را کمی بشکافیم.