جلوه «مانی حقیقی» در جشنواره برلین

01 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فیلم اژدها وارد می شود از آقای مانی حقیقی به قول منتد هالیوود ریپورتر، دلمشغول کننده است ولی گیج کننده. از آمریکا، چندین فیلم از سینماگران یاغی در برلین نمایش داده شد، از جمله « شای رک» از آقای اسپایک لی، در باره اعتصاب جنسی زنان علیه خشونت و آدمکشی.گزارش بهنام ناطقی