انتشار خاطرات جنجال برانگیز منشی مخصوص ماندلا

26 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زلدا لگرانگ ، منشی مخصوص نلسون ماندلا به مدت بیست سال یعنی از زمان انتخاب او به ریاست جمهوری تا زمانی که چشم از جهان فرو بست خاطراتش را منتشر کرده است انتقادهای خانم لاگرانگ از شیوه برگزاری مراسم یادبود ماندلا و همینطور اظهار نظرهای او در رابطه با زندگی شخصی او ، بحث برانگیز شده است