بازدید از مکانی که ۹۶ سال پیش جنبش حق رای زنان از آنجا آغاز شد

04 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعه۲۶ آگوست ۲۰۱۶، نود و ششمین سالگرد تصویب شدن حق رای زنان در قانون اساسی آمریکاست. این درحالیست که یک زن نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است. به اداره مرکزی حزب ملی زنان در واشنگتن می رویم که ۹۶ سال پیش حق رای زنان را ممکن، و راه را برای پیشگامان بعدی هموار کرد. گزارش ماندانا تدین