ماموریت های نوع سخت و نوع نرم سپاه

13 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرمانده کل سپاه، محمد علی جعفری، درباره ماموریت های نوع سخت و نوع نرم سپاه در حوزه های مختلف صحبت کرده است. گزارش از احمد باطبی.