مامور سپاه رستگاری عامل مرگ رضا براتی

06 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مامور سازمان خیریه سپاه رستگاری عامل اصلی قتل رضا براتی، پناهجوی جوان ایرانی در اردوگاه پناهجویان پاپوا گینه نو، بوده است. وزیر مهاجرت استرالیا با اعلام این خبر آنچه را که در بهمن ماه گذشته در اردوگاه مانوس رخ داده، وحشتناک و ناراحت کننده دانسته و گفته است که خشونت‌های صورت گرفته در این اردوگاه هیچ توجیهی ندارد. گزارش از کوروش صحتی.