انجمن سرطان آمریکا: زنان غربالگری سرطان سینه را از ۴۵ سالگی آغاز کنند

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انجمن سرطان آمریکا روز سه‌شنبه در یک تغییر جهت عمده، توصیه کرد که زنان بهتر است از سن ۴۵ سالگی غربالگری سالانه سرطان پستان یا ماموگرافی را آغاز کنند. دستورالعمل پیشین این انجمن، آغاز سن غربالگری این بیماری را ۴۰ سالگی تعیین کرده بود. گزارش شیده رضایی