شمارش اسپرم با تلفن همراه

05 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان دانشگاه هاروارد، دستگاه جدیدی ساخته اند که با ضمیمه شدن به تلفن های همراه، قادر به شمارش اسپرم و تعیین کیفیت آنها، توسط خود فرد و در منزل است. گزارش شیده رضایی