مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج تجمع اعتراضی برگزار کردند

21 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز دوشنبه ۲۰ خرداد، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج، با سر دادن شعارهای از جمله «فقط تو کشور ما غارت ملی میشه» و «خیانت در امانت، هدیه به ملت ماست» در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در تهران، تجمع کردند.