مالباختگان موسسات مالی و اعتباری

10 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا وعده‌های مسئولان برای حل مشکل مالباختگان، تاکنون محقق شده است؟ اگر تجربه سرمایه‌گذاری در این موسسات را دارید، تجربه خود را با دیگران درمیان بگذارید و از شرایط سپرده‌های خود بگویید.