مالباختگان موسسات مالی و اعتباری

10 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا وعده‌های مسئولان برای حل مشکل مالباختگان، تاکنون محقق شده است؟ اگر تجربه سرمایه‌گذاری در این موسسات را دارید، تجربه خود را با دیگران درمیان بگذارید و از شرایط سپرده‌های خود بگویید.