هزاران نفر در مالزی خواستار استعفای نخست وزیر شدند

08 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تظاهرات هزاران زردپوش در مالزی وارد دومین روز شد. معترضان خواستار استعفای نجیب رزاق نخست وزیر هستند که به فساد مالی متهم شده است. آقای رزاق که هرگونه اتهامی را کرده است، معاون چند وزیر و دادستان کل را به علت رسیدگی به این اتهام از کار برکنار کرده است.